Partner do nepohody

Vše na střechu pod jednou střechou

dfg
dfg
dfg
dfg
dfg

INTEG-STŘECHY s.r.o.

Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350

integ@integ.cz
Rathscheck

V posledním desetiletí se firma stala jednou z vedoucích firem na evropském trhu. V Německu firma Rathscheck Schiefer dominuje trhu se zřetelným náskokem. I přes úctyhodný růst v posledních letech si firma zachovala strukturu podniku střední velikosti a nadále to tak i zůstane.

  • Nejlepší břidlice jenom z prověřených nalezišť
  • Průběžná kontrola kvality kamenů
  • Stálá kontrola výrobních procesů
  • Přísné třídění hotových kamenů pro krytí

Systém řízení jakosti firmy Rathscheck

Systém řízení jakosti firmy Rathscheck vysoko překračuje požadované národní a evropské zkušební normy a zakládá se na po desetiletí získávaných zkušenostech s výrobou břidlice pro střechy a fasády. Z něho vznikl zkušební systém sloužící k posouzení kvality břidlice na celém světě. Jenom ta nejlepší naleziště břidlice splňují přísné požadavky firmy.

Dodržování jakostních kritérií Rathscheck firma zajišťuje zkušebními metodami, které sami vyvinuli, neustálou kontrolou vlastních výrobních procesů doma i v zahraničí a kontrolou výroby u mezinárodních strategických partnerů.

Způsoby krytí

Staroněmecká krytina

Staroněmecká krytina je považována za královnu břidlicových druhů krytin, která splňuje i ten nejsložitější architektonický detail. Pro tento druh krytin je typické použití krytinových desek různé výšky a šířky, jež v krytině vytvoří obraz plný harmonie a živosti.

 

 

Divoká krytina

Divoká krytina je snad nejvíce nestandardním druhem pokrývání břidlicí. Vyniká opticky „divokou“ strukturou kladení, za kterou ale stojí přesně a pečlivě provedená odborná práce: V rámci divoké krytiny jsou na stavbu dodávány neopracované břidlice a teprve pokrývač na střeše jim z velké části propůjčí individuální tvar, který jepřizpůsobený krytinovému obrazu.

 

 

Šupinová krytina

V případě šupinové krytiny jsou na rozdíl od staroněmecké krytiny používány pouze krytinové desky téže velikosti, jež jsou opracovány pomocí šablon. Tvar ale odpovídá témuž jako v případě staroněmecké krytinové desky v normálním seku.  V harmonickém a výrazném krytinovém obrazu šupinové krytiny plně vynikne krása břidlice a nabízí rozmanité možnosti pro kompozice.


Univerzální krytina

Univerzální krytina zaručuje spolehlivé, racionální a cenově výhodné břidlicové střechy a fasády. Svou typickou formou se podobá krytině s délkovým překrýváním. Její tvar umožňuje univerzálně pokrývat zleva, zprava a dokonce i na výšku i do oblouku jako plástev. Díky tomu má druh pokrývání, který nově vyvinula firma Rathscheck, skutečně mnoho schopností a nabízí rozmanité možnosti, jak stylově do krajiny zasadit střechy či fasády.


Pravoúhlá krytina

Rovné linky a uspořádané struktury pravoúhlé krytiny jsou v souladu s věcným, jasným architektonickým stylem.  Jak u novostaveb, tak u sanací střech či fasád nabízí pravoúhlá krytina stejnou měrou atraktivní i hospodárná řešení.

 

 

Dynamická krytina

Přírodní síla v setkání s moderní architekturou. Dynamické pravoúhlé krytí nabízí architektům a stavitelům velkou volnost pro různou aplikaci na fasádě, která domům a stavbám propůjčuje kouzlo neobyčejného. Dynamické krytí přesvědčuje půvabnou optikou „řádkového zdiva“. Fasáda z břidlice spočívá v jednoduché pravoúhlé krytině s hliníkovými pruhy vloženými za styčnými spárami. Působivý vzhled vzniká nepravidelným sledem různě vysoké vazby kamene a přesazením spár. Různost každého jednotlivého krycího kamene vytváří efektní hru světel na fasádě, měnící se podle polohy slunce a   počasí.

Přednosti:

  • Kreativní a velice individuální vzhled moderních fasád,
  • působivá optika díky intenzívní hře stínů,
  • živá struktura díky proměnlivé výšce vazby a kaskádovitým styčným spárům.

 

Ostroúhlá dekorativní krytina

Pod pojmem dekorativní krytiny jsou zahrnuty rozmanité břidlicové krytiny, které obzvláště na fasádách vyniknou svým neobyčejným půvabem. U dekorativních krytin se rozlišují krytiny ostroúhlé, s rybími šupinami, plástové, oktogon a coquette. Zatímco jsou první tři formáty vhodné především pro opticky zajímavé a pestrý vzhled fasády, lze oktogon a coquette využít také pro střechu. Zásady kladení jsou zde srovnatelné jako v případě pravoúhlé krytiny.

 

Dekorativní krytina s rybími šupinami

Pod pojmem dekorativní krytiny jsou zahrnuty rozmanité břidlicové krytiny, které obzvláště na fasádách vyniknou svým neobyčejným půvabem. U dekorativních krytin se rozlišují krytiny ostroúhlé, s rybími šupinami, plástové, oktogon a coquette. Zatímco jsou první tři formáty vhodné především pro opticky zajímavé a pestrý vzhled fasády, lze oktogon a coquette využít také pro střechu. Zásady kladení jsou zde srovnatelné jako v případě pravoúhlé krytiny.

 

Plástová dekorativní krytina

Pod pojmem dekorativní krytiny jsou zahrnuty rozmanité břidlicové krytiny, které obzvláště na fasádách vyniknou svým neobyčejným půvabem. U dekorativních krytin se rozlišují krytiny ostroúhlé, s rybími šupinami, plástové, oktogon a coquette. Zatímco jsou první tři formáty vhodné především pro opticky zajímavé a pestrý vzhled fasády, lze oktogon a coquette využít také pro střechu. Zásady kladení jsou zde srovnatelné jako v případě pravoúhlé krytiny.

 

Dekorativní krytina oktogon

Pod pojmem dekorativní krytiny jsou zahrnuty rozmanité břidlicové krytiny, které obzvláště na fasádách vyniknou svým neobyčejným půvabem. U dekorativních krytin se rozlišují krytiny ostroúhlé, s rybími šupinami, plástové, oktogon a coquette. Zatímco jsou první tři formáty vhodné především pro opticky zajímavé a pestrý vzhled fasády, lze oktogon a coquette využít také pro střechu. Zásady kladení jsou zde srovnatelné jako v případě pravoúhlé krytiny.

 

Dekorativní krytina coquette

Pod pojmem dekorativní krytiny jsou zahrnuty rozmanité břidlicové krytiny, které obzvláště na fasádách vyniknou svým neobyčejným půvabem. U dekorativních krytin se rozlišují krytiny ostroúhlé, s rybími šupinami, plástové, oktogon a coquette. Zatímco jsou první tři formáty vhodné především pro opticky zajímavé a pestrý vzhled fasády, lze oktogon a coquette využít také pro střechu. Zásady kladení jsou zde srovnatelné jako v případě pravoúhlé krytiny.

 

Řetězová krytina

Snadná opracovatelnost břidlice umožňuje dodat ornamentální fasádě zcela individuální ráz. Řetězová krytina zdůrazňuje harmonické akcenty a z břidlicových fasád se tak vytváří jedinečný prvek, který upoutá.

 

Břidlice brožura

 

 

 

 

integ tondach bramac satjam iko velux fakro