Partner do nepohody

Vše na střechu pod jednou střechou

dfg
dfg
dfg
dfg
dfg

INTEG-STŘECHY s.r.o.

Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350

integ@integ.cz
KG-systém (PVC), trubky a tvarovky pro kanalizační systém mimo budovy...

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační sítě  a přípojky uložené v zemi z Polyvinylchloridu (PVC-U).

Ucelený systém výrobků z trubek a tvarovek v průměru od DN 110 do DN 400. Skladem vedeme základní trubky a tvarovky v průměrech DN 110 a DN 125, ostatní provedení na objednávku (viz objednávkový formulář). Tento systém je certifikován dle normy ČSN EN 1401-1.

 

Použití produktu

Kanalizační systém je určený pro kanalizační přípojky a stokové sítě uložených v zemi s vysokou odolnosti vůči vnitřním i vnějším chemickým vlivům.

Systém je napojitelný na běžně používané typy odpadních potrubí.

 

Vlastnosti systému

Kanalizační systém vyniká dlouhou životnosti (téměř 100 let) a značnou chemickou odolností.

Je možné si vybrat optimální variantu kanalizačních  trubek a tvarovek pro pokládku sítě či přípojky a to bez nároku na odolnost vyššího zatížení (oblasti bez vysokého krytí zemin , mimo dopravní komunikace) a nebo s nárokem na odolnosti vůči vyššímu zatížení (trasy s vysokým krytím zeminy, pod budovami, pod dopravními komunikacemi). Pro tyto účely jsou k dispozici kanalizační trubky a tvarovky s kruhovou odolností SN 4 a nebo s vyšší kruhovou odolností SN8.

Snadná montáž prováděná spojováním hladkých konců a hrdel s těsnícím kroužkem zaručuje rychlou pokladku bez nároků na vysokou řemeslnou odbornost. Montáž je možno provést po prostudování montážního listu a vhodné přípravě podloží též svépomocí.

 

Přehled sortimentu

Dodávané rozměry jsou: DN 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500

KGEM trubka s hrdlem: Je dodávána ve stavebních délkách 500, 1000, 2000, 3000, 5000 mm.

KGB koleno: Je dodáváno v úhlech 15°, 30°, 45°, 67°, 87,5°.

KGEA odbočka: Dovoluje připojení boční větve o průměru menším nebo rovném průměru hlavní větve. Je dodávána v úhlech 45° a 87,5°.

KGR redukce: Je prvek, kterým je možné plynule zvyšovat profil potrubí.

KGRE čistící tvarovka: Je dodávána s kruhovým (DN 110,125) nebo hranatým uzávěrem (DN 160,200,250). Nepostradatelný prvek kanalizačních přípojek.

KGU přesuvka: Slouží k dodatečnému spojování trubek, opravách či při včleňování odboček do již stávajícího vedení.

KGM zátka do hrdla: Zaručuje těsné uzavření hrdla.

KGK víčko/zátka na hladký konec trubky: Slouží k zamezení vnikání nečistot do rovného konce potrubí. Neumožňuje těsné uzavření.

KGUSM přechodka z PVC na kameninu: Vytváří systémový spoj mezi rovným koncem PVC trubky a kameninovým hrdlem.

KGUS přechodka z kameniny na PVC: Je prvek, jehož prostřednictvím lze napojit rovný konec kameninového potrubí do hrdla PVC potrubí bez použití dodatečného těsnění. Součástí tvarovky je gumová manžeta.

KGUG přechodka z litiny na PVC: Umožňuje pružné a těsné napojení litinového potrubí do hrdla PVC potrubí. K utěsnění slouží GA set – těsnící kroužky, které nejsou součástí tvarovky.

GA set: Těsnění pro KGUG přechodku. Toto těsnění je zároveň přechodem z rovného konce PVC potrubí do hrdla litinové trubky.

KGKLAP zpětná klapka s aretací: Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě s klapkou z nerezové oceli a revizním čistícím krytem a s přídavným ručním zajištěním klapky. Poskytuje ochranu proti prostupnosti hlodavců a zápachům z potrubí. V režimu OFF manuální pákou trvale uzavírá propustnost potrubí v obou směrech toku. Kontrolu lze provádět bez použití montážního klíče, uzavírá se nylonovými šrouby.

 

 

integ tondach bramac satjam iko velux fakro