Partner do nepohody

Vše na střechu pod jednou střechou

dfg
dfg
dfg
dfg
dfg

INTEG-STŘECHY s.r.o.

Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350

integ@integ.cz
Lepidla

Široká řada lepidel značek SOUDAL, ENKE, BERNER, VEDAG či PLOBERGER pokryje jak běžné lepení v domácnosti, tak i náročné stavební a průmyslové aplikace.

 

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO 49A

Lepení izolačních a dekoračních panelů a lišt z pěnového polystyrenu na savé i nesavé podklady, lepení izolačních a montážních prvků zateplovacích systémů, dřevěných latí, soklových lišt, prahů, parapetů, kabelových lišt. Umožňuje lepení na ne zcela rovné podklady. Univerzální montážní lepidlo na bázi SBR s rozpouštědlem nenarušujícím polystyren. Po vytvrzení vodě odolné.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • Lepení na nerovné povrchy,
 • voděodolné,
 • nahrazuje hřebíky a šrouby,
 • nenarušuje polystyren.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

 • Lepení izolačních a montážních prvků včetně zateplovacích systémů,
 • lepení v renovačních projektech a běžně na stavbách,
 • lepení soklových lišt, prahů, parapetů,
 • lepení polystyrénových izolačních a dekoračních panelů.

PRACOVNÍ POSTUP

Balení: 300ml

 

T-REX POWER

T-REX s unikátní technologií SMX® firmy SOUDAL je nejuniverzálnějším produktem s nejširším použitím na trhu. Svými vlastnostmi předčí většinu tmelů a lepidel. Jako silikon je stejně odolný proti UV záření a stejně pružný, jako akrylátový tmel je přetíratelný většinou nátěrů a jako polyuretanový tmel má silné lepicí účinky. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a má výbornou přilnavost k většině stavebních materiálů. Neobsahuje rozpouštědla, kyseliny ani izokyanáty. Neztrácí své vlastnosti ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí, je vhodný pro sanitární účely. Vysoká počáteční přilnavost T-REX předurčuje pro přímé lepení bez nutnosti fixace.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • Extrémně vysoká počáteční přilnavost, při celoplošném nanesení > 200kg/m2,
 • dokonalá adheze a rychlé vytvrzování na téměř všech porézních i neporézních stavebních materiálech,
 • přilnavý i na vlhké povrchy,
 • snadno zpracovatelný bezprostředně po aplikaci a opracovatelný po vytvrzení.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

 • Montážní lepení i tmelení v domácnosti, ve stavebnictví a strojírenství, především ve výrobě dopravních prostředků ( automobily, autokary, karavany, lodě, vlaky, letadla, nástavby vozidel atd.),
 • aplikace v kuchyních a sanitárních místnostech – hmota obecně odolává růstu plísní,
 • elastické lepení panelů, desek, sendvičů, profilů aj. dílů na většinu běžných podkladů,
 • přetíratelný výrobek k výplni mezer či otvorů.

PRACOVNÍ POSTUP

Balení: 290ml
Barva: bílá

 

T-REX GOLD POWER

NOVINKA! Unikátní složení s vlákny pro maximální pevnost spoje! Nejsilnější lepidlo na trhu!

Vysokopevnostní lepidlo s extrémní počáteční přilnavostí vyšší než 400kg/m2. Vytváří vysoce pevný, pružný a vodotěsný spoj. Přilne i na vlhké povrchy. Vlákny zesílená struktura lepidla zajišťuje vysokou pevnost a dlouhodobou odolnost lepeného spoje.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • Extrémně vysoká počáteční přilnavost, při celoplošném nanesení vyšší než 400kg/m2,
 • u většiny aplikací nevyžaduje fixaci lepených předmětů,
 • přilne i na vlhké podklady,
 • výborná přilnavost na běžné porézní i neporézní materilály.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

 • Veškeré běžné montážní lepení v domácnosti i na stavbě,
 • konstruční lepení a tmelení spár vibrujících a dynamicky namáhaných konstrukcí,
 • lepení v automobilovém průmyslu,
 • lepení podlahových lišt,
 • lepení zrcadel přímo na reflexní vrstvu.

PRACOVNÍ POSTUP

Balení: 290ml

 

SOUDAFIX VE-SF

Vysoce kvalitní vodě odolná dvousložková hmota na bázi vinylesterové pryskyřice připravená k okamžitému požití. Rychle tuhnoucí, použitelná v širokém spektru teplot i na mokré zdivo, vodě odolná, bez styrenu. Zajišťuje pevné kotvení bez působení napětí v podkladu, upevnění kovových kotev, svorníků, armovacích prvků, závitových tyčí, profilů apod. do plných i dutých materiálů jako beton, popraskaný beton, plné cihly, duté cihly, pórobeton, přírodní kámen, sádrokarton apod.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • Chemická kotva,
 • bez styrenu , zanedbatelný chemický zápach,
 • vodotěsné a neprostupné upevnění, vysoká chemická odolnost,
 • široké spektrum využití ke kotvení jak na suché tak na vlhké podklady, pod vodou, až do -5°C,
 • certifikováno pro závitové tyče M8 - m30.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

 • Instalace radiátorů a vzduchotechnického vedení,
 • montáže a kotvení přístřešků, stříšek, opěrek, nosičů,
 • kotvení lezeckých prvků a kovových žebříků,
 • upevňování zábradlí, madel, žerdí, potrubí a demontovatelných částí.

PRACOVNÍ POSTUP

Balení: 280ml

 

LEPIDLO NA PAROZÁBRANY

Vzduchotěsné lepidlo pro spojování a utěsňování veškerých materiálů s nároky na parotěsný a vzduchotěsný spoj. Dokonale přilne ke všem podkladům včetně polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP).

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • Vynikající přilnavost na všechny typy parotěsných zábran,
 • dobrá přilnavost na vlhké porézní podklady,
 • nevysychá ani neztrácí svůj objem,
 • neosahuje rozpouštědla ani izokyanáty,
 • odoláná působení UV záření.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

 • Parotěsné a vzduchotěsné spoje parozábran,
 • dotmelování spojů a lepení okenních fólií,
 • vzduchotěsné spoje většiny stavebních materiálů,
 • gantovaná vzduchotěsnost a parotěsnost spojů dle DIN4108-7 a NBN EN13829 (při správné aplikaci).

PRACOVNÍ POSTUP

Balení: 300ml

 

CYANOFIX 84A

Lepí během několika sekund většinu materiálů jako porcelán, sklo, gumu, kovy, většinu plastů, atd. Vhodné pro běžné rychlé opravy v domácnosti i pro průmyslové použití. Vysoce kvalitní sekundové lepidlo s velmi rychlým tuhnutím a vysokou lepicí silou. Lepidlo ihned reaguje po stlačení lepených předmětů k sobě a vytěsnění vzduchu.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • Silná přilnavost,
 • rychleschnoucí (cca 1 min.).

PŘÍKLADY POUŽITÍ

 • Lepí během několika sekund většinu hladkých materiálů,
 • běžné rychlé opravy,
 • vhodné na porcelán, sklo, gumu, kovy, většinu plastů, atd.,
 • nepoužívat na PE, PP, Teflon.

PRACOVNÍ POSTUP

Balení: 20g

 

LEPIDLO NA PVC 42A

Vysoce kvalitní rychleschnoucí lepidlo s velkou lepicí silou. „Svařování PVC za studena“, spoje tlakových rozvodů studené i teplé vody, pevné spojování všech typů tvrzeného PVC (Novodur). Spoje PVC odpadových rour, okapů a ostatních prvků střešních systémů. Zkoušeno k tlakové odolnosti do 3,2MPa. Plně zatížitelné po 3hod.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • Rychle schnoucí,
 • zkoušeno do 3,2 MPa (shoda s Francouzskou CSTB a KIWA),
 • maximální teplotní odolnost do 80°C,
 • maximální teplotní odolnost vysokotlakých systémů do 50°C,
 • zaschlé lepené spoje mají stejné vlastnosti jako PVC.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

 • Lepení všech typů tvrdého PVC (Novodur),
 • lepení vysokotlakých PVC potrubí,
 • lepení PVC trubek a příslušenství v sanitárních aplikacích,
 • lepení PVC okapů, žlabů, střešních říms atd.

PRACOVNÍ POSTUP

Balení: 50ml

 

 

Kompletní katalog produktů SOUDAL


ENKOLIT

Lepidlo na plech za studena pro trvanlivá spojení.

Enkolit je plastická stěrková hmota na bitumenovém základu pro lepení plechů za studena s vynikající přilnavostí na zdivo, beton, zinek, titanzinek, měď, hliník, ocel i dřevo.

Prověřování realizovaných krytí nadezdívek potvrzují bezpečnou funkci plechů nalepených Enkolitem i po 30 letech.

Enkolit splňuje požadavky DIN 1055/4 pro zatížení sáním větru a navíc tlumí hluk při dešti. Enkolit je přípustný dle Směrnic ZVSHK (Německý cech klempířů) pro provádění kovových střech, opláštění stěn a stavebné-klempířských prací. (oddíl 3.5.3, vydání 10/1998)

Výhody Enkolitu

 • Jednoduché provedení dilatace,
 • spojení plechů bez neestetických vypuklin,
 • úspora času,
 • v praxi ověřená více než čtyřicetiletá funkčnost a jistota.

Předpoklady pro lepení plechů

 • Suchý, čistý a pevný podklad,
 • tvar zubů nanášecí špachtle dle předpisu,
 • plnoplošné nanášení a správná orientace drážek,
 • mechanická fixace u šikmých, resp. svislých ploch,
 • stejnoměrné pomalé přitlačení plechů,
 • při teplotách pod +5°C nepoužívat,
 • před prací se podrobně seznámit s návodem,
 • nepoužívat v interiérech.

Balení: plechové nádoby 11kg, kartuše 310ml

Spotřeba: cca 2-3kg/m2

Více infomací naleznete v technickém listu.

 

 


Montážní lepidlo na parapety BERNER

Oblasti použití

 • Praxí osvědčené montážní lepidlo pro maximálně vytížené, proti stárnutí odolné lepené spoje stavebních hmot mezi dřevem, betonem, zdivem, keramikou, plynobetonem, kamenem a styroporem aj.,
 • lepení pozinkovaných a titanzinkových parapetů, keramických dlaždic, lišt židlí, dřevěných schodů, eternitových desek, potažených dřevotřískových desek, dřevěných rámových zárubní,
 • při lepení titan-zinkových plechů je důležité, aby lepidlo před vytvrzením bylo naneseno tak, aby nevznikla ve spáře uzavřená dutina, kde by mohlo docházet ke kondenzaci vodních par,
 • zatmelení trhlin v omítce i ve zdi,
 • spáry v interiérech.

Výhody

 • neobsahuje rozpouštědla,
 • výrobek byl testován akreditovanou zkušební laboratoří dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Českým institutem pro akreditaci o.p.s. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. dle norem: • ČSN EN ISO 6270-1 Zkouška protikorozní odolnosti proti kondenzační vodě • ČSN 73 2577 : 1982 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu • ČSN 73 2579 : 1982 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí,
 • disperzní syntetická pryskyřice, přetíratelná,
 • doba tuhnutí 12 - 24 hodin,
 • velmi dobrá přilnavost.

Rady výrobce
Kovové plochy musí být ošetřeny antikorozní úpravou a podklad musí být porézní, pro dobré přilnutí lepidla.
Pro detailní informace si prohlédnětě technický list.

Doporučení výrobce
Slepované plochy musí být očištěné a odmaštěné tak jako dostatečně nosné. Montážní lepidlo naneste stěrkou nebo bodově na jednu stranu. Slepení proveďte ihned silným přitisknutím, dbejte na to, abyste měli po ruce dostatečné množství lepidla. Nepracujte při dešti a teplotách pod 5°C a přes 40°C. Velmi savé podklady předtím navlhčete. Vytvrzená hmota je odolná proti teplotním změnám a mrazu od -40°C do +85°C, krátkodobě snese i více. U kritických podkladů proveďte předchozí zkoušku vazby lepidla s materiálem.

Balení: 5kg, 12kg


VEDATEX-adhesiv

Vykazuje pevnost lepení, která zřetelně převyšuje pevnosti lepení běžných asfaltových lepicích hmot. Zvláště zřetelná je počáteční pevnost lepení a tím i bezpečnost proti sání větru. Je výhodné, že tepelně izolačními deskami a pásy je ještě v prvních minutách po nanesení lepidla možno posouvat a mohou tak být sraženy těsně k sobě. Následný vysoký nárůst pevnosti lepení zaručuje trvanlivost spojení. VEDATEX®-adhaesiv, lepidlo za studena, zůstává funkční i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Technický list

 

 

 

VEDAPUK

VEDAPUK je tekutý výrobek dodávaný ve stavu k okamžitému zpracovávání. Jedná se o vlhkostí vytvrzující PUR–lepidlo pro upevnění tepelné izolace na střešních plochách do sklonu 20°.

Technický list

 

 

 

 

 

 


Montážní lepidlo Ploberger TK HANNO

Akrylátové disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel, na bázi vody, k vytvrzení dochází vyschnutím, fyzikálně vysychající stavební lepidlo.

VLASTNOSTI PRODUKTU

 • Připravené k okamžitému zpracování,
 • neobsahuje rozpouštědla,
 • mnohostranné použití,
 • po vytvrdnutí odolné proti mrazu,
 • lze jej přetírat,
 • odolné proti UV záření.


OBLASTI POUŽITÍ

 • Pro lepení obkladů, polystyrenu, dřevěných panelů, soklových lišt, okenních parapetů, pěnových látek (například Hanno-TECT), atd. na cihly, beton, omítku, maltu a dřevo.

PRACOVNÍ POSTUP

Balení: 12Kg
Barva: Krémová
 

integ tondach bramac satjam iko velux fakro