Partner do nepohody

Vše na střechu pod jednou střechou

dfg
dfg
dfg
dfg
dfg

INTEG-STŘECHY s.r.o.

Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350

integ@integ.cz
Zajišťovací pomůcky

Ve spolupráci se společností Moravia Spectrum, a.s. naše firma zajišťuje prodej bezpečnostních prostředků firmy TRACTEL pro práci ve výškách včetně školení.

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím.

U každé pracovní činnosti, při které hrozí pád z výšky 1,5 m a více, je právním předpisem vyžadováno zajištění osob proti pádu.

Práce ve výškách jsou nejčastěji prováděny na nedokončených částech budov (na podlahách skeletů, střechách) nebo při jejich odstraňování, dále jsou to práce spojené s montáží, opravami a údržbou ocelových konstrukcí a technologických zařízení, práce na lešeních, jejich montáž, demontáž a užívání, udržovací práce staveb, práce v členitém terénu a ořezávání vysokých dřevin a další.
Práce nad volnou hloubkou jsou např. práce v zásobnících sypkých hmot, výkopové práce a práce na ně navazující, práce ve studních a šachtách.

Při těchto pracích se používají pomocné stavební konstrukce (lešení) a osobní ochranné pomůcky zajišťující ochranu proti pádu z výšky a do hloubky.

V této oblast nabízíme široký sortiment produktů firmy Tractel:

 • zař. pro brždění pádu s automat. navíjením,
 • technika pro záchranné a evakuační práce,
 • jistící kotvící zařízení,
 • karabiny,
 • pásy,
 • pohyblivá kotvící zařízení,
 • zajišťovací postroje,
 • zajišťovací smyčky s amortizátorem pádu,
 • soupravy pro osobní ochranu,
 • sedací úvazy,
 • zajišťovací smyčky.

 

 

Katalog TRACTEL

integ tondach bramac satjam iko velux fakro