Partner do nepohody

Vše na střechu pod jednou střechou

dfg
dfg
dfg
dfg
dfg

INTEG-STŘECHY s.r.o.

Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350

integ@integ.cz
JUTA

JUTA a.s. - český výrobce širokého sortimentu produktů pro stavebnictví a zemědělství, obalových materiálů a materiálů pro technické účely. Z nepřeberného množství produktů, které tato společnost vyrábí, nabízíme speciální sortiment určený převážně pro stavebnictví, a to obor střech.

1) Materiály pro EXTERIÉR - STŘECHY

Tzv. doplňková hydroizolační vrstva (DHV) = podstřešní fólie nebo membrány jsou vhodné pro všechny větrané šikmé střešní systémy. DHV chrání tepelnou izolaci před prachem a před zafoukaným deštěm a sněhem při extrémním počasí. Nad každou DHV musí následovat kontralať (pro odvětrání vzdušné vlhkosti). Slepená vysocedifúzní kontaktní DHV může plnit i funkci větrozábrany.

JUTADACH

Kontaktní VYSOCE DIFUZNÍ membrána
Sd = 0,02m   /  plošná hmotnost 95 - 210g/m2 / reakce na oheň E 

Podstřešní membrána JUTADACH® je vysoce difuzní materiál , který se skládá z difuzního filmu a dvou vrstev polypropylenové textilie.

Odvádí vodní páry z konstrukce ven, vytváří uzavřený systém pro tepelnou izolaci, která je chráněná před zafoukaným deštěm, sněhem, prachem při extrémním počasí. Při slepených spojích plní funkci větrozábrany, čímž zvyšuje účinnost tepelné izolace.

Membránu JUTADACH® lze objednat i ve variantě s integrovanými aplikačními páskami JUTADACH 2AP® pro snadný a rychlý spoj. Role je široká 1,5m s návinem 50bm.

Membrány JUTADACH® lze objednat v různých plošných hmotnostech 95, 115, 135, 150 g/m2. Membrány JUTADACH MASTER® 160 g/m2 a JUTADACH SUPER® 210 g/m2 jsou doplněny o výztužnou mřížku a jejich robustní skladba umožňuje použití v konstrukcích střech s velkými vzdálenostmi krokví a v konstrukcích namáhaných větrem.

Membránu JUTADACH® lze použít jako kontaktní i nekontaktní doplňkovou (pojistnou) hydroizolaci. Do bedněných systémů šikmých střech lze použít membránu JUTADACH 135,150, MASTER, SUPER (plošná hmotnost vyšší než 135 g/m2). Do nebedněných systémů šikmých střech lze použít všechny membrány JUTADACH. Všechny podstřešní membrány mohou být použity i v provětrávaných fasádních konstrukcích bez vlivu UV záření.

Použití konkrétního typu membrány JUTADACH (tabulka tříd těsnosti DHV) je specifikováno v přiloženém dokumentu. Minimální sklon střechy je 17°.

 

JUTATOP

Kontaktní VYSOCE DIFUZNÍ membrána
Sd = 0,02m   / plošná hmotnost 270g/m2   / reakce na oheň E (B) 

Zátěrová podstřešní membrána JUTATOP® se skládá ze spodní netkané polyesterové textilie a z vrchního funkčního zátěru.

Odvádí vodní páry z konstrukce ven, vytváří uzavřený systém pro tepelnou izolaci, která je chráněná před zafoukaným deštěm, sněhem a prachem při extrémním počasí. Při slepených spojích plní funkci větrozábrany, čímž zvyšuje účinnost tepelné izolace.

Membránu JUTATOP® lze objednat pouze ve variantě s integrovanými aplikačními páskami JUTATOP 2AP® pro snadný a rychlý spoj. Role je široká 1,5m s návinem 50bm.

Membránu JUTATOP 2AP® lze použít jako kontaktní i nekontaktní doplňkovou (pojistnou) hydroizolaci do bedněných i nebedněných systémů šikmých střech.

Skladba membrány JUTATOP 2AP® zajišťuje dobrou vodotěsnost při dešti.

Použití membrány JUTATOP 2AP (tabulka tříd těsnosti DHV) je specifikováno v přiloženém dokumentu. Minimální sklon použití je 5°.

 

JUTAFOL DTB 150

Kontaktní NÍZKODIFUZNÍ fólie
Sd = 5m   / plošná hmotnost 150g/m2   / reakce na oheň  E

Nízkodifuzní podstřešní fólie  JUTAFOL DTB® se skládá z výztužné mřížky, dvou vrstev speciální fólie a ze spodní ochranné netkané textilie.

Chrání tepelnou izolaci před zafoukaným deštěm a sněhem při extrémním počasí. Spodní vrstva z netkané textilie umožňuje částečnou absorpci v případě zvýšeného výskytu kondenzace vodních par na vnitřní straně fólie.

Fólie JUTAFOL DTB® je v šířce role 1,5m s návinem 50bm.

Fólii JUTAFOL DTB® lze použít pro tříplášťové konstrukce šikmých střech na bednění. Vždy je ale nutné zajistit pod bedněním nebo pod fólií funkční ventilační mezeru.

Použití nízkodifuzní fólie JUTAFOL DTB® (tabulka tříd těsnosti DHV) je specifikováno v přiloženém dokumentu. Minimální sklon střechy je 17°.

 

JUTAFOL D

Nekontaktní NÍZKODIFUZNÍ fólie
Sd = 2m   / 110g/m  / reakce na oheň F (standard)  / E (speciál)
Sd = 2m   / 140g/m  / reakce na oheň F (standard)  / E (speciál)

Nízkodifuzní nekontaktní podstřešní fólie JUTAFOL D® se skládá z výztužné mřížky a dvou vrstev polyetylénové laminované mikroperforované fólie.

Chrání tepelnou izolaci před zafoukaným deštěm a sněhem při extrémním počasí.

Fólii JUTAFOL D® lze objednat ve variantě STANDART (reakce na oheň - třída  F) a SPECIÁL (reakce na oheň - třída E) a hmotnosti 110g/m2 a 140g/m2. Role je široká 1,5m s návinem 50bm.

Fólii  JUTAFOL D® lze použít pouze jako nekontaktní podstřešní fólii pro tříplášťové konstrukce šikmých střech. Vždy je nutné zajistit pod i nad fólií funkční ventilační mezeru.

Použití nízkodifuzní fólie JUTAFOL D® (tabulka tříd těsnosti DHV) je specifikováno v přiloženém dokumentu. Minimální sklon střechy je 17°.

 

JUTADREN

DRENÁŽNÍ membrána
Sd = 0,02m   / 500g/m2   / Reakce na oheň  E

Podstřešní drenážní membrána JUTADREN® je vysoce difúzní materiál , který se skládá z difuzního filmu a dvou vrstev polypropylenové textilie a z drenážní polypropylenové vrstvy.

Membránu JUTADREN® lze objednat i ve variantě s integrovanou aplikační páskou JUTADREN AP® pro snadný a rychlý spoj. Role je široká 1,5m (šířka drenážní vrstvy je 1,4m) s návinem 25bm.

Membránu JUTADREN® lze použít jako drenážní vrstvu zvláště pod kovové falcované krytiny bedněných systémů šikmých, ale i obloukových střech. Drenážní vrstva zajistí bezpečný odvod kondenzátu ven a tím zamezí korozi na vnitřní straně střešní krytiny, zároveň tlumí hluk při dešti.

 

PÁSKY, FÓLIE A LEPIDLA

 • páska JUTADACH SP SUPER - těsnění prostupů membrán, opravy,
 • páska JUTADACH SP 38 - spoj přesahú membrán, opravy,
 • páska JUTAFOL SP 1 - spoj přesahú fólií, opravy,
 • lepidlo JUTATOP MASTIC - spoj příčných přesahů JUTATOP 2AP (pro vyšší těsnost-třída DHV 3A),
 • páska JUTADACH TPK SUPER - podtěsnění kontralatí,
 • expandující těsnící hmota JUTADACH THK - podtěsnění kontralatí,
 • páska JUTAFOL TPK - podtěsnění kontralatí.

Technické informace ke spojovacím komponentům:

 

2) Materiály pro INTERIÉR

Tzv. parozábrany a parobrzdy tvoří parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvu ze strany interiéru (z vnitřní strany tepelné izolace). Chrání tepelnou izolaci proti pronikání vodních par z interiéru do konstrukce a zabraňují nadměrné kondenzaci vodních par v konstrukci, tím přispívají k zachování dlouhodobé funkce tepelné izolace.

Všechny parozábrany a parobrzdy je nutné parotěsně slepit jak mezi sebou, tak i na všechny navazující a prostupující konstrukce za použití systémových spojovacích a těsnících komponentů.

JUTAFOL N AL 170

Reflexní VYSOCE ÚČINNÁ parozábrana
Sd 300m    / plošná hmotnost 170g/m2    / reakce na oheň E

Parozábrana JUTAFOL N AL 170® se skládá z výztužné mřížky a dvou vrstev polyetylénové laminované  fólie a z reflexní aluminiové vrstvy.

Parozábrany JUTAFOL N AL 170® jsou určeny pro vysoce účinné parotěsnící vrstvy na vnitřní straně tepelných izolací. Parotěsná vrstva výrazně přispívá k dlouhodobé a správné funkci tepelných izolací. Při zachování neprovětrávané vzduchové vrstvy mezi interiérovým podhledem / obkladem a parozábranou je zachována její účinnost (parozábrana je minimálně mechanicky perforována) a je zachována funkce reflexní vrstvy.

Parozábrany JUTAFOL N AL 170® lze objednat ve variantě s integrovanými aplikačními páskami JUTAFOL N AL 170 AP® . Role je široká 1,5m s návinem 50bm.

Pro správné a funkční vytvoření parotěsnící vrstvy je nutné použít vhodné systémové spojovací a těsnící komponenty (pásky a tmely). Parozábrana musí být slepená v přesazích a napojená na prostupující a navazující konstrukce.

 

JUTAFOL REFLEX N 150

Reflexní VYSOCE ÚČINNÁ parozábrana
Sd 180m   / plošná hmotnost 150g/m2  / reakce na oheň E

Parozábrana JUTAFOL REFLEX N 150® se skládá z výztužné mřížky a dvou vrstev polyetylénové laminované  fólie a z reflexní aluminiové vrstvy.

Parozábrany JUTAFOL REFLEX N 150® jsou určeny pro vysoce účinné parotěsnící vrstvy na vnitřní straně tepelných izolací. Parotěsná vrstva výrazně přispívá k dlouhodobé a správné funkci tepelných izolací. Při zachování neprovětrávané vzduchové vrstvy mezi interiérovým podhledem / obkladem a parozábranou je zachována její účinnost (parozábrana je minimálně mechanicky perforována) a je zachována funkce reflexní vrstvy.

Parozábranu JUTAFOL REFLEX N 150® je možné použít v kombinaci se speciální těsnící páskou JUTADACH TPK SUPER® i v případě, kdy SDK/palubky jsou položeny přímo na parozábraně (bez neprovětrávané vzduchové vrstvy). Do této konstrukce nelze běžným způsobem zabudovat inženýrské sítě (bodová světla, el. zásuvka či vypínače...).

Parozábrany JUTAFOL REFLEX N 150® lze objednat ve variantě s integrovanými aplikačními páskami JUTAFOL REFLEX N 150 AP® . Role je široká 1,5m s návinem 50bm.

Pro správné a funkční vytvoření parotěsnící vrstvy je nutné použít vhodné systémové spojovací a těsnící komponenty (pásky a tmely). Parozábrana musí být slepená v přesazích a napojená na prostupující a navazující konstrukce.

 

JUTAFOL N (STŘEDNĚ ÚČINNÉ parozábrany)

STŘEDNĚ ÚČINNÁ parozábrana
Sd 40m   / plošná hmotnost 110g/m  / reakce na oheň F (standard)  / E (speciál)
Sd 50m   / plošná hmotnost 140g/m  / reakce na oheň F (standard)  / E (speciál)

Parozábrana JUTAFOL N® se skládá z výztužné mřížky a dvou vrstev polyetylénové laminované  fólie.

Parozábrany JUTAFOL N® jsou určeny pro středně účinné parotěsnící vrstvy na vnitřní straně tepelných izolací. Parotěsná vrstva výrazně přispívá k dlouhodobé a správné funkci tepelných izolací. Při zachování neprovětrávané vzduchové vrstvy mezi interiérovým podhledem / obkladem a parozábranou je zachována její účinnost (parozábrana je minimálně mechanicky perforována).

Parozábrany JUTAFOL N® lze objednat ve variantě STANDART (reakce na oheň - třída  F) a SPECIAL (reakce na oheň - třída E) a v hmotnosti 110g/m2 a 140g/m2. Role je široká 1,5m s návinem 50bm.

Pro správné a funkční vytvoření parotěsnící vrstvy je nutné použít vhodné systémové spojovací a těsnící komponenty (pásky a tmely). Parozábrana musí být slepená v přesazích a napojená na prostupující a navazující konstrukce.

 

PÁSKY A TMELY

 • páska JUTAFOL SP AL -  spoj přesahú, opravy,
 • páska JUTAFOL SP 1 -  spoj přesahú, napojení na prostupy,
 • tmel JUTAFOL MASTIC -  napojení na nedrolivé zdivo,
 • páska JUTAFOL TP 15 -  napojení na drolivé zdivo,
 • páska JUTADACH TPK SUPER -  těsnění vrutů, SDK přímo na parozábraně,
 • páska JUTAFOL PROF -  pomocné napojení na SDK.

Technické informace ke spojovacím komponentům:

integ tondach bramac satjam iko velux fakro