Partner do nepohody

Vše na střechu pod jednou střechou

dfg
dfg
dfg
dfg
dfg

INTEG-STŘECHY s.r.o.

Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350

integ@integ.cz
Měděné plechy

Měděné plechy dodáváme v tabulích nebo ve svitcích. Plechy plně vyhovují odpovídajícím normám, mají potřebnou chemickou čistotu kovu.

 

 

Rozměr tabule 1000mm x 2000mm
Tloušťka tabule 0,55mm, 0,8mm, 1mm
   
Šířka svitku 670mm, 1000mm
Délka svitku dle Vašeho požadavku
Tloušťka svitku 0,55mm

Uvedené rozměry skladem, ostatní možnosti rozměrů na vyžádání.

Používání měděných plechů a pasů ve stavebnictví se osvědčilo po celá staletí, z důvodu její dlouhé životnosti a snadné zpracovatelnosti.  Měď se vyznačuje velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí, dobře se mechanicky zpracovává a je odolná proti atmosférické korozi. Existují stavby s původní střechou 300-400 let.

Použití výrobku

Nejčastější použití měděných pásu ve stavebnictví je jako falcovaná střešní krytina. Specifikace tohoto použití dle výrobce Měď Povrly a.s.:

Střešní a fasádní aplikace z mědi si snadno poradí s omezeními, jako dilatace a smršťování materiálu, je odolný vůči extrémně silným větrům a klimatickému zatížení a zabraňuje šíření ohně. Vzhledem k nízké hmotnosti, má příznivý vliv na statiku objektu. Životnost systému je bezkonkurenčně nejdelší ze všech možných řešení – od 80 do 160 let – a nevyžaduje žádnou údržbu včetně povrchových úprav. Lze použít na rekonstrukce tak novostavby.

Krytí pomocí kvalitních měděných plechů, je přizpůsobivé každému i nejsložitějšímu tvaru střechy včetně oblých či jinak zakřivených ploch a při odborném řemeslném provedení dává vyniknout všem detailům. Lze použít pro všechny sklony (za použití těsnění v dvojité drážce, je vodotěsný již při sklonu 3°). Vyhovuje širokému rejstříku stavebních dispozic: lze ho použít pro odvětrávané i neodvětrávané střechy a fasády. Krytinu lze klást na nosné prvky ze dřeva, betonu a oceli.

Tato střešní krytina je vhodná na všechny typy střech, nabízí projektantům velkou a rozmanitou svobodu výrazu, přizpůsobí se těm nejobtížnějším formám. Splňuje normativní předpisy i požadavky na pohodlí všech typů staveb: obytných domů, administrativních budov a budov sloužících veřejnosti s nízkým i velmi vysokým stupněm vnitřní vlhkosti. Tyto výše uvedené přednosti, měli bezpochyby přízniví vliv, na dynamicky se rozvíjející používání Cu ve stavebnictví u nás.

Popis výrobku

Krytina na drážku je před-profilovaný měděný plech připevněný příponkami k podkladu. Pásy se kladou na celoplošné bednění a spojují se drážkováním (falcováním) pomocí speciálních klempířských strojů a nářadí. Použitý měděný plech je vyroben z CuZn0,5 nebo SFCu dle ČSN EN 1652 resp. DIN 17 670, o standardních tloušťkách 0,55 nebo 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 a 1,0 mm, v běžně používaném polotvrdém stavu je dodáván ve formě svitků o standardní šíři 670 mm. Specifické požadavky dle dohody.

Podklad pod krytinu

Konstrukce střechy musí být v souladu s ČSN 73 1901 Navrhování střech a ČSN 73 0544 Střechy. Běžným podkladem je dřevěné bednění (záklop) ze smrkových prken o tl. min. 24 mm a šířce 80 až 120 mm. Přibíjejí se Cu hřebíky 2,5 x 32 mm. V případě možnosti styku s neslučitelnými materiály, je nutné je oddělit např. tkanivem, lepenkou nebo fólií dle zvolené skladby střešního pláště. Pojistná difúzní fólie se vkládá u novostaveb na krokve, na ně jsou uchyceny kontralatě a záklop. Kontralatí je tak vytvořena odvětrávací mezera (min. 3 cm). Dřevěné materiály je nutné chemicky ošetřit prostředky proti plísním a houbám s dlouhotrvajícími účinky.

Zásady pro montáž

Pro dosažení maximální životnosti střešních a fasádních aplikací platí zásada „měď na měď“ tzn., že všechny ostatní doplňkové prvky, použité spoj. materiály ale i odvodnění dešťové vody ze střechy doporučujeme řešit opět pomocí měděných materiálů popř. nerez oceli. V případě použití méně ušlechtilých materiálů jako pozinkové či titanzinkové materiály, by tyto materiály rychleji odkorodovali v důsledku možného působení galvanického článku. Měď vykazuje jako každý materiál při změnách teplot, změny délky a šířky materiálu. Měď má koeficient roztažnosti 0,000017 m/m*K. Z tohoto důvodu je nutné dodržet některé principy při navrhování a realizaci krytiny, aby se mohli použité materiály bez obtíží a překážek smršťovat a roztahovat bez rizika vzniku netěsnosti. Použitý střešní plech (běžně Cu svitek 0,6 x 670 mm) je nutné přichycovat k podkladu pevnými nebo posuvnými příchytkami, druh, počet a rozmístění v závislosti na délce a sklonu pásu. Spojování plechů se provádí drážkováním (falcováním). Při sklonu nižším než 7° vkládat těsnící pásku do stojaté dvojité drážky. Dilatace použitých pásů delších jak 12 m doporučujeme řešit pomocí soustav příčných drážkových spojení. Druh, způsob a rozmístění v závislosti na délce a sklonu pásu.

Skladování a manipulace

Skladovat v suchu na dřevěných paletách. Přepravovat svitky nebo vykroužené pásy tak, aby nedocházelo k posunutí či poškození drážek. Při manipulaci na stavbě přenášet pásy s před-profilovaným spojem tak, aby nedošlo k prohnutí pásu a tím k deformování drážky. Používat ochranné rukavice

Uvedené technické informace odpovídají současnému technickému stavu a našim získaným zkušenostem. Při jejich aplikaci je nutné přihlédnout ke zvláštnostem každého jednotlivého použití.

 

Naše firma INTEG - STŘECHY s.r.o. zajišťuje jak profilování plechů, tak i pronájem falcovacích strojů a nářadí.

 

integ tondach bramac satjam iko velux fakro