Partner do nepohody

Vše na střechu pod jednou střechou

dfg
dfg
dfg
dfg
dfg

INTEG-STŘECHY s.r.o.

Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350

integ@integ.cz
Lepidla a doplňky

Malty a lepidla pro broušené cihly

Zdicí zakládací malta pro broušené zdivo

Technické údaje

hmotnost pytle 25 kg
spotřeba na m² 36 kg
vrstva 20 mm

 

 

 

 

Použití

Malta se připravuje smícháním suché směsi s potřebným množstvím vody (0,12–0,16 l/kg) v míchačce. Nanáší se na podklad, který je pevný, bez prachu, mastnot a jiných nečistot a není zmrzlý.

 

Lepidlo pro tenkou spáru pro broušené zdivo

Technické údaje

hmotnost pytle 25 kg
spotřeba na m² 8 kg
vrstva 2 mm

 

 

 

 

Použití

Lepidlo se rozmíchává ve vhodné nádobě postupným vsypáváním do vody za stálého míchání elektrickou vrtačkou s míchacím nástavcem, popř. obdobným zařízením. Nanáší se na ložnou spáru pomocí nanášecího válce rovnoměrným pohybem po broušené straně cihelného bloku tak, aby zůstávala pouze na žebrech bloku. Po položení další řady tvarovek už není možné tvarovky posunovat. Výhodou je nízká cena a spotřeba.

 

Lepidlo pro celoplošnou tenkou spáru pro broušené zdivo

Technické údaje

hmotnost pytle 25 kg
spotřeba na m² 13 kg
vrstva 3 mm

 

 

 

 

Použití

Lepidlo se rozmíchává ve vhodné nádobě postupným vsypáváním do vody za stálého míchání elektrickou vrtačkou s míchacím nástavcem, popř. obdobným zařízením. Nanáší se na ložnou spáru pomocí nanášecího válce rovnoměrným pohybem po broušené straně cihelného bloku tak, aby v celé ploše ložné spáry bylo lepidlo s výškou cca 3 mm. Výhodou je vyšší tepelný odpor zdiva a možnost posunutí tvarovek po položení.


DRYFIX - pěna na broušené cihly

Keratherm DRYFIX - pěna na broušené zdivo

Technické údaje

obsah 750 ml
teplota při zpracování -5 až +35 °C
teplota obsahu dózy min. 10 °C
(ideálně +15 až +20 °C)
teplotní odolnost -40 až +100 °C
(krátkodobě do +120 °C)
nelepivost povrchu (18 °C/
60 % rel. vlh. vzduchu)
cca 5 – 10 minut
možnost řezání (18 °C/
60 % rel. vlh. vzduchu)
po cca 20 min.
(prům. 3 cm)
součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/(m.K)
hořlavost (DIN 4102, část 1) třída materiálu B2
spotřeba - tloušťka stěny 250 – 440 mm cca 5 m²
spotřeba - tloušťka stěny 115 mm cca 10 m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikační pistole                                       Čistič pěny


Nerezová kotva

Nerezová kotva se používá při napojování nosné či nenosné vnitřní příčky na stěnu obvodovou, aby se zabránilo trhlinám v místě styku.

Do každé druhé spáry se vkládá dvojice plochých nerezových kotev. Při ukládání kotev dbáme, aby byly uloženy minimálně 10 cm od sebe avšak vzdálenost od kraje cihly by neměla být menší jak 5 cm U příčkových cihel Keratherm 11,5 B se použije pouze jedna kotva. U tohoto typu styku je též možno použít dodatečné napojení tím, že se kotva ohne do pravého úhlu v poměru 1:2 a kratší část se přišroubuje pomocí vrutu a hmoždinky k nosné stěně, delší část se vmáčkne do malty(lepidla)ložné spáry.


Ceník a katalog zdících materiálů

Prohlášení o vlastnostech naleznete zde.

integ tondach bramac satjam iko velux fakro