Partner do nepohody

Vše na střechu pod jednou střechou

dfg
dfg
dfg
dfg
dfg

INTEG-STŘECHY s.r.o.

Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350

integ@integ.cz
Okno pro odvod kouře

 

Kouř vznikající při požáru je obrovským ohrožením zdraví a života lidí. Více než 90 % obětí požárů umírá důsledkem udušení a ne kvůli vysoké teplotě nebo kontaktu s ohněm jak se obecně předpokládá. Kouř a  sálavé teplo je příčinou značných materiálových ztrát v hořících budovách. Používá-li se vhodný systém odvodu kouře a tepla, lze se do značné míry omezit rizika vznikající díky jejich koncentraci. Okno pro odvod kouře FSP ovládané řídicím systémem s centrálou a poplachovými spínači tvoří tzv. gravitační systém odvodu kouře a tepla. Tento systém se používá ve veřejných budovách (zejména na schodištích, v bytových domech, hotelích atd.)

Systém umožňuje automatické nebo manuální otevření okna pro odvod kouře, které z místnosti odvádí nadbytek tepla, kouře a toxických zplodin vznikajících během požáru. Použití systému zvyšuje bezpečnost obyvatel, protože umožňuje zachování evakuační cesty v budově nezasažené kouřem, urychluje lokalizaci ohniska požáru a hašení ohně.
Čidlo po objevení kouře odesílá signál do centrály, která automaticky spustí elektromotory otevírající okno. V případě dřívější např. vizuální detekci požáru, lze okno pro odvod kouře otevřít poplachovým požárním spínačem RT45. Systém také umožňuje každodenní větrání místosti otevřením okna pomocí přepínače větrání LT84U. Po uplynutí naprogramovaného odobí se okno automaticky uzavře. Do systému lze zapojit čidlo deště ZRD, které okno zavírá během deště. V případě požáru nemá čidlo deště žádný vliv na ovládání okna.

 

Okno pro odvod kouře FSP P1

Okno FSP je součástí gravitačního systému odvětrávání a slouží k odvodu kouře a tepla z budovy během požáru. Toto okno má speciální inovativní výklopnou konstrukci. Otevřené okno chrání otvor před bočním větrem. Za běžných podmínek okno slouží k větrání a prosvětlení místností. Je vybaveno dvěma elektromotory (24V), které po elektrickém signálu z řídicího systému zvedají křídlo. Během montáže je nutno pamatovat na to, že po otevření křídla se žádná jeho hrana nemůže být pod hřebenem střechy. Okno pro odvod kouře FSP je certifikováno na harmonizovanou normu EN 12101-2:2003. Nejčastěji se používá na schodištích.

 

Parametry

Aktivní plocha, Aa [m2] Rozměr okna [cm]
0,53 78x140 (07)
0,65 94x140 (09)
0,67 114x118 (10)
0,80 114x140 (11)
0,65 134x98 (12)

 

Charakteristika

  • Dosažené třídy dle EN 12101-2: RE 1000(+10000), SL 500, WL1500, T(00), B300;
  • maximální úhel otevření křídla: 75° za 51 sekund s maximálním zatížením;
  • rozsah použití ve střechách se sklonem 20° až 60° spolu se speciálním těsnícím lemováním E_S. Do plochých střech se okno montuje pomocí systému do plochých střech EFS;
  • vyrobeno z borovicového dřeva, vakuově impregnovaného, lakovaného dvěma vrstvami akrylového laku.


 

 

Ceník a katalogy výrobků FAKRO

Montážní návody ke stažení zde.

Certifikáty a prohlášení k výrobkům FAKRO naleznete zde.

integ tondach bramac satjam iko velux fakro