Partner do nepohody

Vše na střechu pod jednou střechou

dfg
dfg
dfg
dfg
dfg

INTEG-STŘECHY s.r.o.

Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350

integ@integ.cz
Překlady

Keramický překlad nosný 7

Přednosti:

 • plně staticky účinné,
 • vzhledem ke způsobu vyztužení je poloha překladu při použití možná pouze zaoblením nahoru,
 • zvýšená smyková únosnost,
 • není nutná nadezdívka,
 • podepření v montážním stavu není předepsáno,
 • překlad má stejnou výšku jako cihly KERATHERM,
 • jednoduché a časově úsporné použití,
 • u obvodových stěn možnost kombinace s tepelným izolantem,
 • ideální podklad pod omítku.

Použití

Cihelné KERATHERM překlady 7 se používají jako plně nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích.


Keramický překlad plochý 11,5 a 14,5

Přednosti:

 • délkový sortiment
 • variabilita použití
 • velmi snadná ruční manipulace
 • zvýšený tepelný odpor překladů
 • u obvodových stěn možnost kombinace s tepelným izolantem
 • minimální spotřeba oceli
 • nejnižší cena v porovnání s ostatními druhy překladů
 • rozměry v modulovém systému
 • snadné navrhování a stavění v kompletním systému KERATHERM

Použití

Keramické ploché KERATHERM překlady 11,5 a 14,5 se používají jako nosné prvky nad otvory ve stěnových konstrukcích. Protože ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o sobě. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou – tlakovou zónou. Takový překlad se nazývá překladem spřaženým.


Ceník a katalog zdících materiálů

Prohlášení o vlastnostech naleznete zde.

integ tondach bramac satjam iko velux fakro