Partner do nepohody

Vše na střechu pod jednou střechou

dfg
dfg
dfg
dfg
dfg

INTEG-STŘECHY s.r.o.

Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350

integ@integ.cz
FAKRO

Fakro je soukromá firma založená v roce 1991. Je nejvíce dynamickou a nejrychleji se rozvíjející firmou v odvětví střešních oken na svĕtĕ. Bĕhem nĕkolika let se z malé rodinné firmy stala mezinárodní korporací, která je dnes vícelídrem na světovém trhu střešních oken.

  

Charakteristika

Slunce v celém domě

Denní dávka přirozeného světla, kterou člověk potřebuje, je 30 minut na čerstvém vzduchu bez slunečních brýlí a žádné umělé osvětlení nezastoupí příznivý účinek slunečních paprsků na lidský organismus.

K zajištění přísunu přirozeného světla do místností, ve kterých neexistuje možnost namontovat střešní nebo fasádní okna, doporučujeme tubusové světlovody LightTunnel. Skrze tubusový světlovod do mísnosti proudí světlo, které ji přirozeně osvětluje. V jiných místnostech může být dalším zdrojem světla. Použitím tubusových světlovodů lze přispět k úspoře elektrické energie.

Množství světla plynoucího do místnosti tubusovým světlovodem závisí především na intenzitě slunečního svitu mimo budovu. Čím více světla padá na kopuli světlovodu, tím více světla se dostane dovnitř budovy. Níže uvedený graf zobrazuje celkové množství denního světla (lm) naměřeného u kopule světlovodu v závislosti na měsíci a oblačnosti.

Sluneční svit

Velmi důležitým faktorem ovlivňujícím množství přivedeného světla je umístění kopule světlovodu na střeše.

Při výběru vhodného místa pro montáž světlovodu je nutno brát zřetel na následující doporučení:

  • kopuli světlovodu je vhodné umístit na jižní, nejslunečnější část střechy, vyhnout se stinným místům,
  • světlovodný tubus vést co nejkratší a nejjednodušší cestou, čímž zajistíme větší množství světla,
  • namontovat tubus tak, aby byl napnutý na maximální délku (světlovod s ohebným světlovodným tubusem).

Při výběru množstí a velikosti světlovodů pro danou místnost musíme zvážit:

  • velikost a tvar místnosti, především pak její výšku,
  • způsob rozmístění světlovodů,
  • barevnost a texturu stěn, stropu a podlahy,
  • předpokládané uspořádání nábytku a vybavení bytu (v závislosti na typu místnosti).
     
Světlovod SLT 350 SLT 550 SRT 250 SRT 350 SRT 550
Plocha 7 m² 16 m² 8 m² 12 m² 27 m²

Schéma znázorňuje zjednodušené rozložení intenzity osvětlení pod difuzérem světlovodu v místnosti bez oken, ve které je světlovod umístěn v její centrální části.

 


 


Asymetrické rozmístění v místnostech bez oken může být použito pouze v odůvodněných případech kvůli lepšímu osvětlení určitého místa (např. pracoviště u počítače). V ostatních případech je tento způsob rozmístění světlovodů nevhodný nebo dokonce nepříznivý.

 

 


Základní schéma umístění světlovodu v místnosti s oknem v závislosti na potřebách uživatele (tzn. možnosti rozptylu a odrazu světla) a rozmístění nábytku.S ohledem na dva zdroje denního světla jsou rohové zóny místnosti dobře osvětleny a symetrické umístění světlovodu tady nehraje větší roli. Umístění světlovodu k protilehlé stěně okna může uprostřed místnosti způsobit snížení celkové intenzity světla.


 


Záruka Fakro

Ceník a katalogy výrobků FAKRO

Montážní návody ke stažení zde.

Certifikáty a prohlášení k výrobkům FAKRO naleznete zde.

integ tondach bramac satjam iko velux fakro