Partner do nepohody

Vše na střechu pod jednou střechou

dfg
dfg
dfg
dfg
dfg

INTEG-STŘECHY s.r.o.

Kojetínská 4725/1c
796 01 Prostějov
Tel.: 582 335 708
Mob.: 603 580 350

integ@integ.cz
Ventilační turbíny

 

 

Něco o ventilaci

Kvalitní ventilace v bytových a rodinných domech, bytech, garážích, skladech, hospodářských budovách , školních a komerčních prostorách, zajišťuje trvalý přísun čerstvého vzduchu do objektu a odvádí vzduch vydýchaný, zápach ( vaření, WC, odpadních systémů, …), vlhkost ze sklepních prostor a střešního pláště, snižuje tepelnou zátěž objektu a tím zlepšuje tepelnou pohodu.

Několikanásobná výměna vzduch za hodinu má nezanedbatelný přínos pro zdraví uživatelů. V běžném domě nebo bytě, by se měl vzduch vyměnit cca. 1 – 2× za hodinu, v komerčních a výrobních prostorách cca. 5× až 15× v závislosti na charakteru provozu.

Způsobů ventilace je několik druhů:

Pasivní ventilace ventilačními otvory
Tento způsob je nejjednoduší, ale má také nejmenší účinnost. Využívá přirozeného proudění vzduchu a komínového efektu přes ventilační klapky a otvory, které zpravidla nejsou regulovány. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady, nevýhodou nízká účinnost.

Elektro – mechanická ventilace
Rozšířený je způsob ventilace pomocí centrálního elektromechanického ventilátoru a soustavy potrubí s výustky – ventilačními mřížkami. Výhodou je vysoká účinnost oproti pasivní ventilaci, nevýhodou vyšší pořizovací náklady a platba za energie, která je přímo úměrná době chodu zařízení.

Ventilační turbíny
Ventilace pomocí ventilačních turbín spojuje několik výhod. Při správném návrhu a instalaci lze zároveň odvětrávat střešní plášť a pomocí ventilačních klapek i prostory v obytné části domu. Tubína nevyžaduje žádnou údržbu a po prvotních nákladech – nákupu a instalaci turbíny je její provoz zcela zdarma, využívá primárně přírodní ekologický zdroj energie – vítr, komínový efekt a rozdíl teplot. Její chod je absolutně tichý a provozní náklady nulové. Aby turbína pracovala maximálně efektivivně, je nutno dodržet zásadu, aby množství vzduchu, přiváděného přes ventilační mřížky, byl větší nebo roven průřezu hrdla turbíny. Nasávací otvory by měly být rozloženy rovnomněrně po obvodu větraného objektu.

V zimním období redukují vlhkost v půdním prostoru, zamezuji kondenzaci par a chrání konstrukci střechy. Ventilační turbíny jsou taky výhodné všude tam, kde není možné instalovat klimatizační jednotky – jedná se hlavně o půdní byty a rodinné domy. V letním období představují půdní prostory vysokou teplotní zátěž, která se projevuje tím, že z půdních prostor sálá teplo do prostor obytných a významně snižuje tepelnou pohodu v objektu. Čím více bude otvorů pro průchod vzduchu ve stropní části, tím více dochází k přirozenému proudění vzduchu. V zimním období se ventilační klapky uzavírají, nebo se nechá minimální prostupnost, aby nedocházelo k úniku tepla.

Odvětrávání střešních plášťů
Větrání střešních plášťů je neméně důležité. Vlhkost, která se drží v podzimním, zimním a jarním období v atické části střechy, a která narušuje jak dřevěné, tak i kovové části střech je odváděna vzdušným oplachem vně objektu. Lze odvětrávat všechny typy střech (ploché, šikmé ) se všemi typy krytiny. Je však nutno dodržet, aby po obvodu ve spodní části střechy byly nainstalovány ventilační otvory, které slouží k proudění vzduchu a kvalitnímu chodu turbíny.

integ tondach bramac satjam iko velux fakro